Excursies

De excursies van S.V. Futurum Mundus Clementia zijn altijd studie gerelateerd aan een van de vier opleidingen die wij vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar één excursie per opleiding per bestuursjaar. Hieronder is te zien wat er elk jaar aan excursies worden gedaan.

Excursies 2016-2017

Excursies 2015-2016

Excursies 2014-2015

Heb je een leuk idee voor als excursie? Stuur een mail naar info@sv-fmc.nl!

Comments are closed