Over FMC

S.V. Futurum Mundus Clementia (FMC) is de studievereniging voor de vier Agri, Food & Life Sciences opleidingen van de Hogeschool Inholland te Delft. Onder deze vier opleidingen vallen: Dier- & Veehouderij, Food, Commerce and Technology, Landscape & Environment Management en Tuinbouw & Agribusiness. Een studievereniging zorgt voor een gezellige studietijd met daarin de mogelijkheid om te oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt dit ook voor netwerkvergroting. Verder begeleidt een studievereniging de studenten bij het studeren door middel van bijlessen en tips van ouderejaars. De taken van FMC zijn onder te verdelen in onderwijs, kennis vergroten en gezelligheid.

Het bestuur van de vereniging organiseert samen met de diverse commissies verschillende activiteiten voor de leden van de vereniging. Deze werkzaamheden bestaan uit excursies naar agricultuur gerelateerde bedrijven in Nederland, het organiseren van een jaarlijks terugkomend symposium, alumni, workshops en diverse sociale activiteiten en feesten.

Bovendien zorgt FMC er ook voor dat het studentenleven wat makkelijker en leuker is. Zo kunnen de studenten studieboeken en labjassen kopen met korting, zorgt de vereniging voor extra studiemateriaal en organiseert zij een introductieweekend voor de eerstejaars studenten. Alles wat er wordt georganiseerd door FMC is bedoeld om een hechte groep studenten te vormen, ze te helpen gemakkelijker het schooltraject te volgen, affiniteit met de agricultuur te vergroten en ervoor te zorgen dat uiteindelijk iedere student een Bachelor op zak heeft!

Kortom: de deur staat altijd voor iedereen open!

Comments are closed