Landscape and Environment Management

Landscape and Environment Management is de enige hbo-opleiding in de Randstad die zich richt op de groene ruimte. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, te weten: ecologie, ruimte, maatschappij, milieu en economie. Het is een brede opleiding voor iedereen die ‘iets’ met groen heeft. We werken met concrete vragen uit de praktijk. Bedrijven en organisaties werken graag met onze studenten omdat zij weten dat studenten vaak nieuwe en creatieve oplossingen hebben voor ingewikkelde vraagstukken. Daarom werken we veel met bedrijven en organisaties: zij weten dat het vaak studenten zijn die nieuwe en creatieve oplossingen bedenken!

Landscape1  landscape2  Landscape