Adviesorgaan

Het adviesorgaan, afgekort AO, is vorig jaar opgericht met het doel om het bestuur te ondersteunen. 
Het AO bestaat uit ouderejaars FMC-leden die dus al wat langer meedraaien en op verschillende manieren ervaring hebben met het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door gevraagd en ongevraagd advies van het AO over kleine en grote besluiten. Het AO zal na elke bestuursvergadering de notulen krijgen, zodat zij op de hoogte zijn van de huidige zaken en advies kunnen geven wanneer dat nodig is.
Doordat het AO op de hoogte blijft van de huidige stand van zaken, is het een extra vangnet om het jaar in goede banen te laten leiden.

Commissieleden:
  • Colin Baard
  • Dennis van Dijk
  • Iris van Praet
  • Isa de Rooij
  • Maaike van den Top
 
Meer in deze categorie: « Kascommissie Commissies algemeen »