Algemene Ledenvergadering

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur roept alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

Dinsdag 15 december 2015

Locatie: Hogeschool Inholland te Delft.

Lokaal: 0.85

Aanvang om 16.00 uur (lokaal open om 15:30 uur: de koffie staat klaar!)

Het einde is gepland om ongeveer 17.00 uur, zodat iedereen redelijk op tijd thuis kan zijn. Iedereen die wil komen is van harte welkom, maar wordt vriendelijk verzocht zijn aanwezigheid via de mail van te voren te melden. Zij krijgen dan het jaarverslag en begroting via de mail opgestuurd. De leden die op  december onverhoopt verhinderd zijn kunnen eveneens de stukken opvragen.

 

 

 

 

Comments are closed